Saga MH 22 Februari 2013 Järvsö BHK

 

1

2

3

4

5

1a. Kontakt

hälsning

Avvisar kontakt.
Morrning och /eller bitförsök

Undviker kontakt. Skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt. Helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b. Kontakt

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt. Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

1c. Kontakt

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren

Accepterar. Är neutral

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a. Lek 1

Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. Lek 1

Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt,hugger föremålet

2c. Lek 1

Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter-drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker,drar emot tills testl. släpper

3a. Jakt

Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. Jakt

Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

4. Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a. Avst.lek

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll, avbrott förekommer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b. Avst.lek

Hot/agg

Inga skall eller morrningar

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del

5c. Avst.lek

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d. Avst.lek

Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

5e. Avst.lek

Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a. Överraskning

rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b. Överraskning

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera horbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c. Överraskning

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d. Överraskning

Kvarst.rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e. Överraskning

Kvarst.intresse

Inget intresse för overallen

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid någon av passagerna

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i/lek mot overallen vid två eller fler passager

7a. Ljudkänsl.

rädsla

Stannar. Kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b. Ljudkänsl.

Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren sitter bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. Ljudkänsl.

Kvarst.rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempoväxl.eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxl. vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge eller tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d. Ljudkänsl.

Kvarst.intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biteri/leker med skramlet vid två eller fler passager

8a. Spöken

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. Spöken

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. Spöken

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d. Spöken

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs. förklädnad

Går fram när föraren talar med fig./lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet

Går fram till spöket utan hjälp

8e. Spöken

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a. Lek 2

Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startarlångsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b. Lek 2

Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

10. Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott